Zespół Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie
Pokazy z Fizyki 2017

Pokazy z Fizyki

pokazy_02

21 września 2017 roku uczniowie z klas II c LO, III c LO, I  a Technikum Ekonomicznego uczestniczyli w Pokazach z Fizyki organizowanych w Instytucie Fizyki UMCS w Lublinie.
Program tegorocznych, 58 Pokazów obejmował:
Elektrostatykę
Radioaktywność
Akustykę
Mechanikę
Doświadczenia związane z radioaktywnością poświęcone były wybitnej polskiej uczonej Marii Skłodowskiej – Curie, dwukrotnej; laureatki nagrody Nobla w 150 rocznicę jej urodzin.
Opiekę nad uczniami sprawowali: p. Daniel Cymerman, p. Piotr Michalewski i p. Zenon Kozioł. 
Zenon Kozioł

 
Przetarg korty_2 PDF Drukuj Email

Zespół Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie ogłasza przetarg niegraniczony na:

Dokończenie budowy boisk przy Zespole Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie

 

Załączniki:

siwz_korty_ten_2.pdf

zalacznik_nr_1__korty_ten_2.pdf

zalacznik_nr_2_korty_ten_2.pdf

zalacznik_nr_3_korty_ten_2.pdf

zalacznik_nr_4_korty_ten_2.pdf

zalacznik_nr_5_korty_ten_2.pdf

wykaz_robot_korty_ten_2.pdf

 

 

 

 

 

 

 
Unieważnienie przetargu PDF Drukuj Email

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na dokończenie budowy kortu tenisowego

 

Załącznik:

uniewaznienie.pdf

 

 
Zmiana dowozenia uczniow PDF Drukuj Email

Zmiana w harmonograme dowożenia i odwożenia uczniów do szkół- Zespół Szkół im. Ks. A. Kwiatkowskiego

DOWOŻENIE
Kierunek : Gałęzów Kolonia Pierwsza- Leśniczówka- Bychawa – ZMIANA GODZINY DOWOŻENIA Z WYŁĄCZENIEM PRZYSTANKU K. P. Rybaczka / godzina późniejsza/
Gałęzów Kolonia Pierwsza (p. 1 końcowy przy Kol. Kiełczewice) -6.55→Gałęzów Kolonia Pierwsza (p.  2 k. Koscioła) – 6.58→Gałęzów Kol. Pierwsza (p.3  k. Steca) – 7.00 ( DZIECI Z PRZYSTANKU K. RYBACZKA ZABIERA BUS  JADĄCY Z ŁĘCZYCY!)→Leśniczówka (p.2 krzyżówka)- 7.04→ Leśniczówka (p.3 PKS) – 7.05 Leśniczówka (p. k. Flisa) 7.06 →Bychawa (p. za Biedronką) 7.10–→Bychawa (p. ZS im.Ks. A. Kwiatkowskiego)-7.12
Kierunek: Łęczyca –Leśniczówka-  -POŁĄCZENIE KIERUNKU ŁĘCZYCY Z LEŚNICZÓWKĄ TYLKO DLA PRZYSTANKU K. P. Rybaczka – TYLKO OD WTORKU  DO PIĄTKU! / jeśli są uczniowie z tego przystanku/
Łęczyca (P. 1)-6.50→ Łęczyca (p.2.) 6.53→ Leśniczówka (p. k. Kurkowicza) 7.02→ Leśniczówka (p. k. Rybaczka) 7.03→ Bychawa (p. za Biedronką) 7.10.
Kierunek: Leśniczówka –  TYLKO W PONIEDZIAŁEK / jeśli są uczniowie z tego przystanku/
Lesniczówka (p. Kurkiewicza) 7.02 →Leśniczówka (p. k. Rybaczka) 7.03→Bychawa (p. za Biedronką) 7.09→ZS im. Ks. A. Kwiatkowskiego 7.10
-  dla pozostałych uczniów  z innych przystanków jeśli są uczniowie:
Kierunek : Gałęzów Kolonia Pierwsza- Leśniczówka- Bychawa
Gałęzów Kolonia Pierwsza (p. 1 końcowy przy Kol. Kiełczewice) -6.55→Gałęzów Kolonia Pierwsza (p.  2 k. Koscioła) – 6.58→Gałęzów Kol. Pierwsza (p.3  k. Steca) – 7.00 (UCZNIÓW Z  PRZYSTANKU K. RYBACZKA ZABIERA BUS  JADĄCY Z ŁĘCZYCY!)→Leśniczówka (p.2 krzyżówka)- 7.04→ Leśniczówka (p.3 PKS) – 7.05 Leśniczówka (p. k. Flisa) 7.06 →Bychawa (p. za Biedronką) 7.10–→Bychawa (p. ZS im.Ks. A. Kwiatkowskiego)-7.12
Kierunek: Gałęzów- Gałęzów Hektary-Kowersk- Gałęzów Kolonia Druga-  Marynki-Józwów- Wola Gałęzowska ( szkoła) zajęcia 8.00→Bychawa- zajęcia na 8.20 – ZMIANA GODZIN PO TRASIE Z POWODU WCZEŚNIEJSZEGO WYJAZDU!
7.12 Bychawa→Gałęzów 7.16→Gałęzów Hektary 7.20 → Kowersk 7.31 →Gałęzów Kolonia Druga (p.1) 7.34 → Gałęzów Kolonia Druga (p.2) 7.35 →Gałęzów Kolonia Druga (p.3) 7.36→Wola Gałęzowska (szkoła ) 7.40→Józwów7.43 →Wola Gałęzowska Kolonia (p.) 7.45→Wola Gałęzowska (szkoła) 7.47 →Marynki (p. Końcowy) 7.54 →Marynki (p.2) 7.56→ Marynki (p.3) 7.58→ Wola Gałęzowska (szkoła) 8.00 →Bychawa (p. za Biedronką) 8.13→Bychawa (p. ZS im. Ks. A. Kwiatkowskiego 8.15
ODWOŻENIE
Kierunek: Wola Duża Kolonia – Osowa – Łęczyca – Leśniczówka- Bychawa
ZS im. Ks. A. Kwitkowskiego 14.40→ SP. Bychawa (p. za Biedronką) 14.45 →Wola Duża Kolonia (p. 1.) 14.50 → Wola Duża Kolonia (p.2 PKS) 14.52 →Osowa (p. k. spółdzielni) 14.57 →Osowa (P. Zadębie) 15.02→ Bychawa- Łęczyca (p.1) 15.06- Łęczyca (p.2) 15.08 – Leśniczówka (p.) 15.20→Bychawa
Kierunek: Gałęzów Hektary -  Kowersk - Marynki – Józwów  -WSIADAJĄ UCZNIOWIE DO AUTOBUSU JADĄCEGO Z ZARASZOWA DO WOLI GAŁĘZOWSKIEJ! kurs okrężny
Z.S im. Ks. A. Kwiatkowskiego 15.28 →SP Bychawa (p. za Biedronką) 15.30→Gałęzów Kolonia Druga 15.48→→Kowersk 15.50→
Gałęzów Hektary 16.05→ Marynki 15.35→Wola Gałęzowska Kolonia 15.50 →Józwów  15.53→Bychawa

 
Zmiana godzin funkcjonowania krytej pływalni PDF Drukuj Email

OGŁOSZENIE
OD 11.09.2017 KRYTA PŁYWALNIA CZYNNA W GODZINACH

Poniedziałek  18:15(ostatnie wejście)

Wtorek  18:15(ostatnie wejście)

Środa 17:30(ostatnie wejście)

Czwartek 18:15(ostatnie wejście)

Piątek 18:15(ostatnie wejście)

Sobota  15:15 – 18:15 (ostanie wejście)

Niedziela  15:15 – 18:15 (ostanie wejście)

 
Przetarg na korty tenisowe PDF Drukuj Email

Zespół Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie ogłasza przetarg niegraniczony na:

Dokończenie budowy boisk przy Zespole Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie

Dokumentacja przetargowa:

siwz_korty_tenisowe.pdf

za_nr_1.pdf

zal_nr_2.pdf

zal_nr_3.pdf

zal_nr_4.pdf

zal_nr_5.pdf

wykaz_gl_uslug.pdf

 

Odpowiedzi na zapytania do przetargu:

zapytania_do_przet.pdf

odp_do_przet2.pdf

 
"Europejska wycieczka" za "Europejskie wyzwanie"

"Europejska wycieczka” za „ Europejskie Wyzwanie”


Dzięki nakręconemu przez nas filmowi o funduszach unijnych  w dniach od 3 do 7 września  uczestniczyliśmy (Aleksandra Syroka, Olga Korba i Sylwia Wereńska pod opieką  p. Daniela Cymermana) w wycieczce do Brukseli. Była to nagroda w konkursie organizowanym przez Biuro Poselskie, posła do Parlamentu Europejskiego p. Krzysztofa Hetmana. Oprócz nas byli także uczniowie Lubartowa, Dęblina, Urzędowa, Puław, Tomaszowa Lubelskiego, Lublina i kilku innych miast województwa lubelskiego.


Podczas wyjazdu mieliśmy okazję zwiedzać w Brukselę i Brugię. Szczególnie podobała nam się

 
Narodowe Czytanie 2017

Narodowe Czytanie 2017

W niedzielę  3.09.2017 r. w przyszkolnym amfiteatrze miała miejsce kolejna odsłona akcji Narodowe Czytanie, nad którą patronat honorowy sprawuje para prezydencka. Jej założeniami są: popularyzowanie fundamentalnych w polskiej kulturze dzieł, wzmacnianie poczucia wspólnej tożsamości, a także promowanie kultury żywego słowa w jej najdoskonalszych przejawach.

W tym roku czytaliśmy fragmenty „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego.

 
Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Informujemy, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w poniedziałek 4.09.2017 r.
Harmonogram:
7:30 spotkanie przed szkołą
8:00 przemarsz do kościoła z towarzyszeniem Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Henryczki”
8:30 Msza św. inaugurująca nowy rok szkolny
ok. 9:30 spotkanie uczniów dyrekcją i nauczycielami
ok. 10:00 spotkanie uczniów wychowawcami w salach lekcyjnych

 
Narodowe czytanie 2017 PDF Drukuj Email
wesele
 
Ogłoszenie o wyborze oferty- spo2017 PDF Drukuj Email

Bychawa dnia 21.08.2017r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dyrektor Zespołu Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie ogłasza wybór najkorzystniejszej oferty na realizację zadania :„Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie”.

PAKIET I

Wybrano ofertę złożoną przez:

„Tradycyjne wędliny od Kuśmierza” Leszek Kuśmierz, 23-100 Bychawa, Gałęzów-Kolonia Druga 41

Punktacja przyznana ofercie w tym kryterium: 100 pkt

Nazwy firm, siedziby i adresy pozostałych wykonawców, którzy złożyli oferty podlegające ocenie:

1. SMACZEK” Spółka Jawna, M. Nowicka; R. Kowalczyk 23-200 Kraśnik, ul. Kolejowa 12

Punktacja przyznana ofercie w tym kryterium:99,95 pkt

2. AVOCANO Sp.  z o. o. ul. Przemysłowa 4 , 22-400 Zamość oddział Lublin, ul. Droga Męczenników Majdanka 74G,, 20-325 Lublin.

Punktacja przyznana ofercie w tym kryterium:97,80 pkt

PAKIET II

Wybrano ofertę złożoną przez:

AVOCANO Sp.  z o. o. ul. Przemysłowa 4 , 22-400 Zamość oddział Lublin, ul. Droga Męczenników Majdanka 74G,, 20-325 Lublin

Punktacja przyznana ofercie w tym kryterium: 100 pkt

Nazwy firm, siedziby i adresy pozostałych wykonawców, którzy złożyli oferty podlegające ocenie:

  1. SMACZEK” Spółka Jawna, M. Nowicka; R. Kowalczyk 23-200 Kraśnik, ul. Kolejowa 12

Punktacja przyznana ofercie w tym kryterium: 84,49 pkt

PAKIET III

Wybrano ofertę złożoną przez:

ALMAX – DYSTRYBUCJA Sp. z o. o. Panieńszczyzna, 21-002 Jastków

Punktacja przyznana ofercie w tym kryterium: 100  pkt

 

PAKIET IV

Wybrano ofertę złożoną przez:

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska , 23-100 Bychawa, ul. M. J. Piłsudskiego 71

Punktacja przyznana ofercie w tym kryterium: 100 pkt

PAKIET V

Wybrano ofertę złożoną przez:

PPHU- Józef Jakubaszek Batorz Pierwszy 60, 23-320 Batorz

Punktacja przyznana ofercie w tym kryterium: 100 pkt

PAKIET VI

Wybrano ofertę złożoną przez:

TOMIK Tomasz Jarosław Duda, 21-003 Ciecierzyn Elizówka 65

Punktacja przyznana ofercie w tym kryterium: 100 pkt

Nazwy firm, siedziby i adresy pozostałych wykonawców, którzy złożyli oferty podlegające ocenie:

  1. Stanisław Skurski, Strzeszkowice Małe 41, 24-220 Niedrzwica Duża

Punktacja przyznana ofercie w tym kryterium: 89,48 pkt

PAKIET VII

Wybrano ofertę złożoną przez:

POLARIS sp.j. HURTOWNIA LODÓW I MROŻONEK

Surowiecki Piotr i synowie, ul. Wojska Polskiego 28, 23-300 Janów Lubelski

Punktacja przyznana ofercie w tym kryterium:100 pkt

Nazwy firm, siedziby i adresy pozostałych wykonawców, którzy złożyli oferty podlegające ocenie:

  1. PRZEDSIĘBIORSTWO Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

Ireneusz Welman  23-200 Kraśnik, ul. Żytnia 21B

Punktacja przyznana ofercie w tym kryterium: 88,94 pkt

  1. „SMACZEK” Spółka Jawna M. Nowicka; R. Kowalczyk, ul. Kolejowa 12, 23-200 Kraśnik

Punktacja przyznana ofercie w tym kryterium: 79,57 pkt

Dyrektor Szkoły

 
ogłoszenie o wyborze oferty 2017 PDF Drukuj Email

Bychawa, dn. 17.08.2017r.

Nr 1/PN/2017

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

1. Zamawiający/Zlecający: Zespół Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego, ul. Piłsudskiego 81, 23-100 Bychawa, w imieniu i na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu Lubelskiego.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego EKOTERM dla jednostek organizacyjnych Powiatu Lubelskiego na potrzeby eksploatacji budynków, lokali i obiektów użytkowych

3. Liczba otrzymanych ofert: 2

4. Kryterium wyboru ofert: cena 60%, termin płatności 20%, rabat 20%

5. Zamawiający odrzucił 0 ofert.

6. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia najwyższą liczbę punktów otrzymała:

PETROLUX Anna Pawłat

23-110 Krzczonów,

Olszanka 117

7. Cena wybranej oferty wynosi: 2,62 zł brutto , termin płatności: 90 dni, rabat 16%

Poniżej podajemy informacje o Wykonawcach, którzy złożyli oferty:

PETROJET Sp. z o.o.

26-670 PIONKI,

KIESZEK 52

Cena 2,77 zł brutto, termin płatności 90 dni, rabat 16%

 
zakwaterowanie 2017 PDF Drukuj Email

Informacja dla mieszkańców internatu

Zakwaterowanie w internacie - 2-3 września 2017 roku

 
zapytanie ofertowe 2017 PDF Drukuj Email

Zapytanie ofertowe

przedmiot zamwienia:

Sukcesywna dostawa artykuw ywnociowych dla stowki Zespou Szk im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie

w roku szkolnym 2017/2018

zaczniki :

siwz.pdf

zal_nr_1.pdf

zal_nr_2a_mieso_1.pdf

zal_nr_2b_drob.pdf

zal_nr_2c_art_spoz.pdf

zal_nr_2d_produkty_mleczarskie.pdf

zal_nr_2e_pieczywo.pdf

zal_nr_2f_warzywa.pdf

zal_nr_2g_ryby.pdf

zal_nr_3_wzor_umowy.pdf

zal_nr_4_oswiadczenie.pdf

 
Przetarg olej 2017 PDF Drukuj Email

Zesp Szk im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie ogasza przetarg na dostaw oleju opaowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Lubelskiego na potrzeby eksploatacji budynkw, lokali i obiektw uytkowych

siwz_olej_1.pdf

zal_nr_1_do_siwz_formularz_ofertowy.pdf

zal_nr_2_oswiadczenie_podstawy_spelniania_warunkow.pdf

zal_nr_3_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia.pdf

zal_nr_4_do_siwz_umowa.pdf

zal_nr_5_grupa_kapitalowa.pdf

zal_nr_6_lista_odbiorcow.pdf

oswiadczenie.pdf

porozumienie_w_sprawie_oleju.pdf

 
Brawo "Henryczki"

BRAWO ?HENRYCZKI?

drohiczyn_08

W dniu 30 lipca 2017 roku MOD z ?kwiatka? reprezentowaa Bychaw i woj. lubelskie na uroczystociach wojewdztwa podlaskiego w Drohiczynie.
Swoim nowym repertuarem rozrywkowym i prezentacj nowych strojw urzeka licznie zgromadzon w miejscowym amfiteatrze publiczno 3 ? krotnie bisujc.
Gratulacje dla naszych uzdolnionych artystw.

 
Kolejna edycja Insta,ling PDF Drukuj Email

KOLEJNA EDYCJA INSTA.LING W KWIATKU!

ling-logo_400

logo_instaling

To ju kolejna VIII edycja Programu INSTA.LING dla Szk do ktrego przystpili nauczyciele i uczniowie naszej szkoy. Przypominamy wszystkim, e www.instaling.pl to strona internetowa, ktra daje moliwo regularnego uczenia si i utrwalania sownictwa. Prac ze stron rozpoczlimy od jzyka angielskiego w pierwszym semestrze roku szkolnego 2015/2016, a w obecnej edycji wykorzystywana jest ona rwnie do nauki jzyka polskiego, oraz do nauki jzyka niemieckiego. Poniewa w naszej szkole ucz si uczniowie z Ukrainy, oni rwnie zgbiaj tajniki jzyka polskiego za pomoc tej strony.
Jak to dziaa? Kady ucze, ktry zosta wpisany przez nauczyciela do odpowiedniej grupy, otrzymuje login i haso. Nauczyciel dodaje do kadej grupy te swka, ktre ju pojawiy si na poprzednich lekcjach, lub te, ktre pojawi si na kolejnych. Ucze codziennie loguje si na stronie i wykonuje powtrk okoo 20 swek. Trwa to zaledwie od 5 do 8 minut.
INSTA.LING to wielka pomoc dla uczniw, ktrzy utrwalaj poznane na lekcjach sownictwo. To rwnie due wsparcie dla nauczycieli, ktrzy mog ledzi postpy kadego ucznia indywidualnie.
Polecamy!!!
 
PDF Drukuj Email

board_english
Zesp Szk im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie
zaprasza
NA KURS JZYKA ANGIELSKIEGO DLA POCZTKUJCYCH
SKIEROWANY DO OSB POSZUKUJCYCH PRACY

- zajcia od wrzenia do czerwca raz w tygodniu w wymiarze trzech godzin lekcyjnych!

- maa grupa uczestnikw! (maksymalnie 10 osb)

- zajcia prowadzone przez nauczyciela jzyka angielskiego z wieloletnim staem jak i przez uczniw szkoy!

- jedyny koszt kursu to zakup podrcznika, pozostae materiay dodatkowe i cay kurs bezpatnie!

- wymagane zawiadczenie z biura pracy!

- liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejno zgosze!

Wicej informacji oraz zapisy do 31 sierpnia 2017 roku na podany poniej numer telefonu.

536965927

 
Gratulujemy maturzystom PDF Drukuj Email

Gratulujemy maturzystom

100 % zdawalno w klasie matematycznej, humanistycznej i biologiczno-chemicznej. Poowa klasy matematycznej uzyskaa bardzo wysokie wyniki z matematyki - powyej 90%. (4 uczniw 100%). Poowa wszystkich zdajcych uzyskaa z angielskiego wyniki powyej 70%. (5 uczniw - 100%).

Powodzenia w dalszej edukacji

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
matura2015

Dzień bezpiecznego internetu

dbiobrazek
kultura_bezp

Kalendarz

<<  Wrz 2017  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Poniedziaek, 25 Wrzenia 2017
Imieniny : Aurelia, Wladysaw, Kamil
sauna

Akcje

bookcrossing
klubhdk
logo_instaling