20 listopada to szczególny dzień- dzień rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Jak co roku, nasz szkoła włączyła się w światową akcję obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF 2023.Wspólnie z UNICEF uczciliśmy tę wyjątkową datę i pokazaliśmy, że prawa dziecka są ważne dla naszej placówki.W ramach akcji edukacyjnej w klasach pierwszych przeprowadzone zostały lekcje przybliżające uczniom zapisy z Konwencji o prawach dziecka. Opracowana została również gazetka ścienna, stworzona dzięki pracom plastycznym naszej zdolnej młodzieży. Tego dnia kolor niebieski został wykorzystany we wszystkich działaniach, jako symbol solidarności z wszystkimi dziećmi na świecie, (również tymi, których prawa są łamane),a chętni uczniowie i pracownicy szkoły przyszli ubrani na niebiesko.

Pedagog szkolny-szkolny koordynator akcji.