Zapytanie ofertowe na umundurowanie klasy OPW i specjalistyczne wyposażenie sali

załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - pakiet indywidualny

Załącznik nr 2 - wyposażenie specjalistyczne

Załącznik nr 2a - do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy dla zadania nr 1

Załącznik nr 4 - Formularz ofertowy dla zadania nr 2

Załącznik nr 1a - Wymagania techniczne - mundur ucznia

Załącznik nr 2b - Wymagania techniczne - kurtka