Społeczność Zespołu Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego składa serdeczne podziękowania dla wszystkich gości, którzy chcieli razem z nami obchodzić nasze święto:

Dziękujemy: 

Księdzu Arcybiskupowi- Stanisławowi Budzikowi

Pani Teresie Misiuk- Lubelskiemu Kuratorowi Oświaty

Panu Jarosławowi Stawiarskiemu Marszałkowi Województwa Lubelskiego

Panu Zdzisławowi Antoniowi- Staroście Lubelskiemu

Pani Marcie Janeczko- Skarbnik Powiatu Lubelskiego

Pani Annie Zielińskiej- Dyrektor Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Powiatu Lubelskiego

Pani Annie Pawlas - Członkowi Zarządu Powiatu Lubelskiego

Panu Krzysztofowi Chmielikowi- Przewodniczącemu Rady Powiatu w Lublinie

Radnym Rady Powiatu Lubelskiego

Panu Januszowi Urbanowi- Burmistrzowi Bychawy

Pani Renacie Bieleckiej- Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lublinie

Pani Ewie Podkańskiej- Starszej Wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie

Panu Pułkownikowi Jerzemu Flisowi- Szefowi Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji Oddział Zamiejscowy w Lublinie

Panu Pułkownikowi Mariuszowi Wybrańcowi- Dowódcy Dywizjonu Przeciwlotniczemu 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej

Pani Major Małgorzacie Stefańskiej- Dowódcy Dywizjonu Przeciwlotniczemu 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej

Pani Porucznik Annie Maciocha z 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej

Pani Barbarze Zdybel- Wójt Gminy Strzyżewice

Panie Teodorze Zarębie- Wójt Gminy Zakrzew

ks. Andrzejowi Kusiowi- proboszczowi Parafii Bychawa oraz pozostałym księżom

Dyrektorom szkół i jednostek prowadzonych przez Powiat Lubelski

Dyrektorom szkół i przedszkoli z terenu Gminy Bychawa

Pani Wiolecie Rak- Dyrektor  Przedszkola Niepublicznego nr 1 "Poziomka" w Bychawie

Pani Danucie Adamek- Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie

Pani Ewie Bartnik- Dyrektor Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Bychawie

Panu Henrykowi Dudziakowi- wieloletniemu Dyrektorowi Szkoły

Emerytowanym nauczycielom i pracownikom naszej szkoły

Panu Januszowi Różyckiemu- Prezesowi Oddziału Powiatowego ZNP

Pani Dorocie Dyś- Przewodniczącej Rady Rodziców

Panu Pułkownikowi Tadeuszowi Hawrylince- Prezesowi Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Zarząd Wojewódzki w Lublinie

Wszystkim absolwentom i pozostałym gościom