Informacja o wyborze wykonawcy

Na wykonawcę zadania pod nazwą "Umundurowanie klasy OPW i specjalistyczne wyposażenie sali" wybrano ofertę: 

P. P. H i U EKO- CHOT Maciej Skudzawski, 05-123 Chotomów, ul. Wspólna 24