Wojskowe Centrum Rekrutacji we Wrocławiu              

Informacja o otrzymaniu dotacji celowej z Ministerstwa Obrony Narodowej przez Powiat Lubelski będący organem prowadzącym Zespołu Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie.

 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie finansowe organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW, który rozpoczął naukę  w klasie I w roku szkolnym 2023/2024 oraz zakup wyposażenia specjalistycznego całego OPW.

Wysokość otrzymanej dotacji- 94680 złotych co stanowi 80%, kwoty potrzebnej na sfinansowanie zadania

Wkład własny organu prowadzącego (Powiat Lubelski)- 23670 złotych, co stanowi 20%, kwoty potrzebnej na sfinansowanie zadania

Wartość całego Zadania 118350 złotych

Celem programu jest kształtowanie postaw proobronnych i patriotycznych młodzieży, kształtowanie kompetencji przydatnych w służbie wojskowej oraz zdolności obronnych, przygotowanie młodzieży do świadomego i efektywnego uczestnictwa w przedsięwzięciach obronnych państwa.

 

Zakup umundurowania i specjalistycznego wyposażenia dla uczniów OPW w Zespole Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie realizowany jest dotacji Ministra Obrony Narodowej