Już wkrótce w Zespole Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego zostanie uruchomiona Strzelnica Wirtualna. Strzelnica powstała dzięki wsparciu Pana Starosty Zdzisława Antonia, Pana Wicestarosty Andrzeja Chrząstowskiego oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Lublinie: Pani dyrektor Marty Krzyżak, Pana Dyrektora Waldemara Wapińskiego oraz Pana Inspektora Łukasza Grabczyńskiego. Dzięki strzelnicy młodzież będzie mogła zapoznać się z technikami strzelania oraz doskonalić swoje umiejętności strzeleckie.