W dniu 21 grudnia 2023 Pani Agnieszka Kamińska i drużyna harcerska ze Szkoły Podstawowej im. ks. Dominika Maja przekazała nam światełko betlejemskie. Serdecznie dziękujemy.