Handel ludźmi jet zjawiskiem, którego nasilenie obserwowane w Polsce już na początku lat 90-tych. To współczesna forma niewolnictwa i poważne przestępstwo naruszające prawa każdego człowieka, polegające na wykorzystywaniu człowieka bez jego zgody, z wykorzystaniem konkretnych środków i metod. Ofiarami handlu ludźmi padają co roku miliony ludzi na całej kuli ziemskiej. Skuteczne przeciwdziałanie i walka z tym zjawiskiem wymaga udziału i współpracy zarówno  wielu podmiotów administracji rządowej, organizacji pozarządowych oraz wszystkich obywateli RP. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi przeciwdziałania temu procederowi, które znajdują się w zakładce pedagoga szkolnego.