Od grudnia 2023r do czerwca 2024r w naszej szkole realizowane są warsztaty  psychoedukacyjne WEKTORY ŻYCIA,  mające na celu kształtowanie postaw prozdrowotnych i prorodzinnych. W warsztatach biorą udział uczniowie klas IIa, IIb i IIc. Są one nowatorską i ciekawą formą opartą na różnorodnych grach edukacyjnych, angażującą młodzież w realizację treści warsztatów. Ten rodzaj zajęć spotkał się z dużym zainteresowaniem uczniów, co wpływa za rozwój ich aktywności i kreatywności. Zajęcia prowadzą pani Agnieszka Kukuryk, Iwona Małek i Izabela Reluga- Jarzyna.