Dzień Bezpiecznego Internet (DBI)ustanowiony został z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2004r. i do chwili obecnej, świętowany jest na całym świecie przez wiele państw i instytucji w okresie od lutego do marca każdego roku.Również nasza szkoła corocznie dołącza do mapy inicjatyw, realizowanych w ramach obchodów DBI w Polsce. Są to działania mające poszerzyć wiedzę młodzieży, nauczycieli oraz rodziców w zakresie profilaktyki zagrożeń online  i edukacji cyfrowej.

Już dzisiaj zapraszamy wszystkich do udziału w cyklicznym konkursie online z zakresu wiedzy dotyczącej bezpiecznego funkcjonowania w świecie online. Szczegółowe informacje zostaną Wam przekazane przez dziennik elektroniczny.