Egzaminy poprawkowe dla uczniów, którzy w wyniku klasyfikacji  na koniec roku szkolnego 2023/2024 otrzymali oceny niedostateczne (maksymalnie 2 oceny), odbędą się w dniu 27 sierpnia 2024.

Część pisemna godzina 8.00.

Część ustna godzina 9.30. 

Sale na egzamin:

matematyka 21 i 18,

geografia  i wiedza o społeczeństwie 23,

 chemia 19,

 język polski 14,

język angielski 20

Wyniki egzaminów 28 sierpnia 2024 o godzinie 14.00