ul. Marsz. J. Piłsudskiego 81,
23-100 Bychawa

81 566 00 19
liceum@kwiateklo.pl

Jubileusz 100-lecia szkoły

The teachers

Jubileusz 100-lecia szkoły

Kopciuszek

Jubileusz szkoły

Walc w wykonaniu Oliwii i Piotra

Rekrutacja 2023/2024

Od roku 2023/24 proponujemy nowe kierunki kształcenia:

Liceum Ogólnokształcące - Klasa turystyczno-sportowa - Klasa sportowa (pływanie) Technikum - Technik rachunkowości

więcej informacji

Wirtualny spacer po szkole

Zapraszamy do odwiedzenia naszej szkoły

Zwiedzaj
Kategoria:

Projekt „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2023-2024” realizowany jest przez Województwo Lubelskie w ramach Działania 10.3 Kształcenie Ogólne, Priorytetu X Lepsza edukacja, programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, dofinansowanego przez Unię Europejską.

Celem projektu „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2023-2024” jest rozwijanie wiedzy i umiejętności specyficznych, motywowanie i wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego oraz wspieranie twórczego myślenia uczniów zdolnych, uczęszczających do szkół podstawowych – 754 uczniów i uczennic klas V-VIII szkół podstawowych oraz klas I-IV liceów ogólnokształcących, którzy zamieszkują lub uczą się w województwie lubelskim (pod warunkiem, że nie pobierają takich świadczeń w innym województwie) z wyłączeniem szkół dla dorosłych, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, poprzez wsparcie stypendialne udzielane na okres od 1.09.2023 r. – 30.06.2024 r.

Zachęcamy wszystkich uczniów spełniających kryteria określone w programie, do skorzystania z tej formy wsparcia stypendialnego, mającego na celu zaspokojenie potrzeb uczniów w zakresie rozwoju osobistego i edukacyjnego oraz zmniejszanie problemów i barier w rozwijaniu zdolności i zainteresowań.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.Link do strony:

https://www.lubelskie.pl/kultura/stypendia/stypendia-uczniowskie/lubelskie-wspiera-uzdolnionych/#

Pedagog szkolny