Rada Rodziców

 

Roczna składka na Radę Rodziców wynosi- 100 zł

W tytule przelewu wpisać imię, nazwisko i klasę

Składkę można wpłacać w sekretariacie szkoły lub na konto:23868500010000079420000010

 

 

 

Wyżywienie i zakwaterowanie w internacie

nr rachunku bankowego:   60 1160 2202 0000 0003 5373 6511 

w tytule przelewu wpisać imię i nazwisko wychowanka oraz miesiąc za który jest wpłata

Wpłaty należy dokonać do 20 dnia każdego miesiąca