Dyrektor Szkoły

 Paweł Dudek

 

 

 

Wicedyrektor

mgr Agnieszka Kukuryk

 

 

 

Kierownik internatu

mgr Iwona Małek