Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów:

 

język polski

język niemiecki język angielski

matematyka

fizyka chemia

biologia

geografia informatyka
wychowanie fizyczne

religia

 
historia

historia i teraźniejszość