05 Maja Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

5 maja obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych Jest to okazja na zwrócenie uwagi na to, że każdy człowiek na świecie jest równy i każdy zasługuje na takie same prawa. Również osoby niepełnosprawne powinny mieć możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, szkolnym, rodzinnym i zawodowym. 

W życiu każdej osoby z niepełnosprawnością występuje szereg barier, które przyczyniają się do obniżenia jakości życia tych osób. Niepełnosprawni najczęściej spotykają się z utrudnieniami architektonicznymi, barierami komunikacyjnymi oraz barierami społecznymi. Bariery społeczne są skutkiem istniejących od lat stereotypów dotyczących osób z niepełnosprawnością. Często wiążą się z negatywnym wizerunkiem tych osób, co przyczynia się do marginalizacji oraz wykluczenia osób zaawansowaną niepełnosprawnością. 

Na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku liczba osób niepełnosprawnych ogółem według stanu na dzień 31 marca 2021 r. wynosiła 5,4 mln. O osobach z niepełnosprawnością mówi się, że stanowią „największą mniejszość na świecie”. 

Najczęstszą przyczynę niepełnosprawności stanowią choroby układu krążenia, narządów ruchu oraz schorzenia neurologiczne. Mniej jest osób z uszkodzeniami narządu wzroku i słuchu, z chorobą psychiczną oraz niepełnosprawnością intelektualną, jednak wciąż są to setki tysięcy ludzi o obniżonej sprawności w codziennym funkcjonowaniu, a zatem i wymagających szczególnego podejścia w edukacji, pracy i w życiu codziennym. 

Niepełnosprawność, podobnie jak narodowość czy kolor skóry jest posiadaną przez te osoby cechą, która w żaden sposób nie powinna rzutować na sposób postrzegania tych osób. Nie powinno się więc postrzegać osób niepełnosprawnych przez pryzmat ich niepełnosprawności. Nadmierna protekcjonalność, czyli ciągła chęć pomocy wynikająca niejednokrotnie ze współczucia lub braku wiedzy na temat specyfiki niepełnosprawności może doprowadzi do tego, że osoby te zaczną tracić wiarę we własne możliwości. 

Istotą walki z dyskryminacją osób niepełnosprawnych jest wiedza. Brak wiedzy skutkuje utrwalaniem się szkodliwych stereotypów oraz lękiem nawiązaniem kontaktu z osobą niepełnosprawną. 

Zachęcam do zapoznania się z broszurą oraz poradnikiem zawierającym cenne i praktyczne wskazówki. Znajdziecie tam podpowiedzi w jaki komunikować się z osobami niepełnosprawnymi oraz jak zachowywać się w ich towarzystwie.

https://www.sggw.edu.pl/wp-content/uploads/2023/12/Komiks-savoir-vivre.pdf?x69619

https://www.power.gov.pl/media/13600/praktyczny-poradnik-savoir-vivre-wobec-ON.pdf