W dniu 22 kwietnia 2024r. w ramach obchodów Dnia Ziemi  odbyło się w szkole przedstawienie pt. „ Ziemię mamy tylko jedną”.   

Przedstawienie miało na celu:

·         zwrócenie uwagi uczniów na pogarszający się stan środowiska przyrodniczego Ziemi

·         dostrzeganie pozytywnego i negatywnego wpływu człowieka na przyrodę

·         zachęcanie do współdziałania na rzecz naszej planety poprzez codzienne proekologiczne czynności

·         kształtowanie właściwych postaw wobec przyrody.

W całym przedsięwzięciu wzięła udział młodzież naszej szkoły z różnych klas:

I ab – Magdalena Sosnówka, Weronika Gierak, Weronika Masternak, Marherita Moreva, Nadiia Cherniak

! c -  Oleksii Pasyichnyk, Oleksandra Shevchenko

II a – Konrad Pytlak

II b – Oleksandr Ivanov

II c – Aleksandra Drobek, Aleksandra Pawlak

 II de – Nikola Marek, Julia Rybaczek, Krzysztof Sądej, Patryk Grudzień

III ab – Magdalena Sałek, Julia Wereska, Martyna Kruk, Żaneta Studzińska, Oliwia Dobrzyńska, Julia Walczak

III de – Adilkhan Kurganov.

Uczniowie wcielając się w swoje role wykazali się kreatywnością, pomysłowością i ogromnym zaangażowaniem, dzięki czemu założone cele zostały zrealizowane bez problemu.

Brawo, kolejny raz nasza młodzież zaprezentowała się wspaniale!!!

Nad realizacją całego przedsięwzięcia czuwały panie Agnieszka Kukuryk i Iwona Małek