Skład Rady Rodziców:

1. Dorota Dyś- przewodnicząca

2. Aldona Wierzchowska- z-ca przewodniczącego

3. Magdalena Dubiel- sekretarz

4. Elżbieta Smagłowska- skarbnik

 

Członkowie: Anna Kondracka, Katarzyna Todys, Edyta Furgał, Małgorzata Osadczuk, Sławomir Pelak, Anna Pawlas, 

 

Komisja Rewizyjna: Anna Kondracka, Katarzyna Todys, Edyta Furgał

 

Roczna składka na Radę Rodziców wynosi- 100 zł

 

Składkę można wpłacać w sekretariacie szkoły lub na konto:23868500010000079420000010