ul. Marsz. J. Piłsudskiego 81,
23-100 Bychawa

81 566 00 19
liceum@kwiateklo.pl

Rekrutacja 2023/2024

Od roku 2023/24 proponujemy nowe kierunki kształcenia:

Liceum Ogólnokształcące - Klasa turystyczno-sportowa - Klasa sportowa (pływanie) Technikum - Technik rachunkowości

więcej informacji
Kategoria:

Z okazji Mikołaja Rada Rodziców Zespołu Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego przekazała dla wszystkich uczniów, pracowników i nauczycieli słodkie prezenty. Dziękujemy.

Kategoria:

Informacja o wyborze wykonawcy

Na wykonawcę zadania pod nazwą "Umundurowanie klasy OPW i specjalistyczne wyposażenie sali" wybrano ofertę: 

P. P. H i U EKO- CHOT Maciej Skudzawski, 05-123 Chotomów, ul. Wspólna 24

Kategoria:

1 grudnia 2023 r.

Za oknami śnieg i przenikliwy chłód a w Zespole Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie tego dnia na przekór pogodzie - gorąca atmosfera i uroczysty nastrój.

Inaczej być nie mogło. Obchodziliśmy Jubileusz - można by powiedzieć - wyjątkowo-wyjątkowy!!!!

Bychawska Alma Mater, najstarsza szkoła w powiecie lubelskim, kształci młodzież już 100 lat.

Ten dzień rozpoczeliśmy od przemarszu z orkiestrą do kościoła parafialnego. Mszę świętą w intencji społeczności szkoły celebrował ksiądz Arcybiskup Stanisław Budzik. Pamięć patrona uczczono złożeniem kwiatów pod pomnikiem w bychawskim parku. Centralne obchody jubileuszu miały miejsce w hali sportowej szkoły. Kilkugodzinne spotkanie wypełnione było występami artystycznymi uczniów i nauczycieli, wspomnieniami oraz okolicznościowymi przemówieniami.

 

 

Czytaj więcej: Fotorelacja z obchodów 100-lecia szkoły
Kategoria:

Społeczność Zespołu Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego składa serdeczne podziękowania dla wszystkich gości, którzy chcieli razem z nami obchodzić nasze święto:

Dziękujemy: 

Księdzu Arcybiskupowi- Stanisławowi Budzikowi

Pani Teresie Misiuk- Lubelskiemu Kuratorowi Oświaty

Panu Jarosławowi Stawiarskiemu Marszałkowi Województwa Lubelskiego

Panu Zdzisławowi Antoniowi- Staroście Lubelskiemu

Pani Marcie Janeczko- Skarbnik Powiatu Lubelskiego

Pani Annie Zielińskiej- Dyrektor Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Powiatu Lubelskiego

Pani Annie Pawlas - Członkowi Zarządu Powiatu Lubelskiego

Panu Krzysztofowi Chmielikowi- Przewodniczącemu Rady Powiatu w Lublinie

Radnym Rady Powiatu Lubelskiego

Panu Januszowi Urbanowi- Burmistrzowi Bychawy

Pani Renacie Bieleckiej- Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lublinie

Pani Ewie Podkańskiej- Starszej Wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie

Panu Pułkownikowi Jerzemu Flisowi- Szefowi Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji Oddział Zamiejscowy w Lublinie

Panu Pułkownikowi Mariuszowi Wybrańcowi- Dowódcy Dywizjonu Przeciwlotniczemu 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej

Pani Major Małgorzacie Stefańskiej- Dowódcy Dywizjonu Przeciwlotniczemu 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej

Pani Porucznik Annie Maciocha z 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej

Pani Barbarze Zdybel- Wójt Gminy Strzyżewice

Panie Teodorze Zarębie- Wójt Gminy Zakrzew

ks. Andrzejowi Kusiowi- proboszczowi Parafii Bychawa oraz pozostałym księżom

Dyrektorom szkół i jednostek prowadzonych przez Powiat Lubelski

Dyrektorom szkół i przedszkoli z terenu Gminy Bychawa

Pani Wiolecie Rak- Dyrektor  Przedszkola Niepublicznego nr 1 "Poziomka" w Bychawie

Pani Danucie Adamek- Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie

Pani Ewie Bartnik- Dyrektor Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Bychawie

Panu Henrykowi Dudziakowi- wieloletniemu Dyrektorowi Szkoły

Emerytowanym nauczycielom i pracownikom naszej szkoły

Panu Januszowi Różyckiemu- Prezesowi Oddziału Powiatowego ZNP

Pani Dorocie Dyś- Przewodniczącej Rady Rodziców

Panu Pułkownikowi Tadeuszowi Hawrylince- Prezesowi Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Zarząd Wojewódzki w Lublinie

Wszystkim absolwentom i pozostałym gościom